Koulutus

5

 

Kouluun haetaan erillisellä hakukaavakkeella ja hakijoille järjestetään haastattelu.
Ryhmään valitaan n. 12 hiusalalle valmistuvaa ammattilaista.
Koulutuksen kestoksi voidaan valita 11 kk tai 12 kk.

Valintakriteereinä ovat:

  • 16 vuoden ikä
  • vankka motivaatio hiusalaan, asiakaspalveluun, opiskeluun
  • luovuus, näppäryys ja hyvä muototaju
  • hyvä terveys (ei taipumusta allergiaan, josta esitettävä lääkärintodistus)

Opiskelijan kehittymistä ja motivaatiota seurataan väliarvioinnein. Koulun loppuessa, koulun päättökokeen kiitettävasti (arvosana 3) suorittaneet saavat työpaikan Glohair liikkeestä. Haluamme taata, että opiskeluilmapiiri säilyy terveenä, mielekkäänä, motivoivana, sekä haastavana. Koulutuksen aikana tarjoamme opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia osallistua näytöksiin assistentin tehtävissä.


KOULUTUKSEN HINTA:

6900€/11 kk tai 7.980 €/12 kk sisältäen alv. sekä ilmoittautumismaksun.

11 kuukauden koulutuksen maksun voi suorittaa joko 1, 4 tai 10 osassa.

ILMOITTAUTUMISMAKSU:

1.000 € sisältäen alv., työvälineet ja oppimateriaalin.


OPINTOTUKI:

Hiusalan perustutkintoon valmistavat koulutukset (11 kk ja 12 kk)  oikeutettavat opintotukeen, jos opintotuen myöntämisen edellytykset opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät.


KOULUPÄIVÄT:

Koulupäivän kesto on pääsääntöisesti 8 h (9:00-19:00 välillä).


TULEVIA KURSSEJA:

Kurssi 2/17 elokuussa 2017