Opetussuunnitelma

PARTURI-KAMPAAJA

Kuusi teemaa, jotka noudattelevat hiusalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden osia.

4

1. YMMÄRRÄ HIUSTA; ALOITUS KAIKILLE KÄSITTELYILLE
SEKÄ HIUSTEN JA PARRAN MUOTOILU LEIKKAAMALLA

HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn
 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä
 • pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla
 • hieroa hiuspohjan
 • tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan
 • ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä
 • ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa
 • hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä
 • käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita
 • muotoon kuivata asiakkaan hiukset
 • ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin
 • suositella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään

2. MUOTOILE HIUSTA KAMPAAMALLA JA TÄYDENNÄ KOKONAISUUS EHOSTUKSELLA

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikoilla
 • pestä asiakkaan hiukset
 • viimeistellä kampaukset
 • käyttää kampauksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja
 • kiinnittää hiuslisän/valkin tai koristeen
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia
 • käyttää ehostuksessa tarvittavia tuotteita ja työvälineitä
 • ottaa huomioon muodin kampauksia ja ehostuksia suunnitellessaan
 • ottaa huomioon muoto-opin kampauksissa ja ehostuksissa
 • suositella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehostukseen sopivia kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • ottaa huomioon yrittäjyyden ja vastuullisuuden toiminnassaan
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään.

3. MUOTOILE HIUSTA VÄRJÄÄMÄLLÄ

VÄRJÄYSKÄSITTELYT

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan
 • tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet
 • värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikoilla
 • vaalentaa ja raidoittaa hiuksia sekä poistaa väriä hiuksista
 • värjätä ripset sekä muotoilla ja värjätä kulmakarvat
 • suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa
 • hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita
 • värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään
 • arvioida omaa työtään

4. MUOTOILE HIUSTA PERMANENTILLA

PERMANENTTIKÄSITTELYT

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikäsittelyjä
 • ottaa huomioon leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikäsittelyn suunnitelmassaan
 • tehdä permanentissa tarvittavat esi- tai jälkitoimenpiteet
 • tehdä permanentin ja suoristaa hiuksia
 • valita permanentissa käytettävät tuotteet ja määritellä käytettävien aineiden vaikutusajat
 • käyttää permanenttauksen työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita
 • hyödyntää permanenttikäsittelyjä tehdessään tietojaan aineiden kemiallisista ominaisuuksista, vaikuttavista aineista ja niiden toimintaperiaatteista
 • suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjata niiden käytössä
 • käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään
 • arvioida omaa työtään

5. SISÄISTÄ HIUSALAN BUSINESS

HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia
 • toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen,työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • asiakaslähtöisen työskentelyn yritystoiminnassa
 • ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen
 • hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita
 • arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan hiusalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa
 • laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa hiusalan toimintamahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet
 • verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi.

 

6. TILANTEEN MUKAAN, VAIKKA HIUSPIDENNYKSELLÄ

HIUSTEN HOITO- JA MUOTOILUKOKONAISUUDET

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia
 • hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelussa tuotetuntemustaan, hiusten ja ihon anatomian tietojaan sekä ajankohtaista tyyliä ja muotia
 • tehdä erilaisia spa- tai hoitokokonaisuuksia hiuksille, parralle ja hiuspohjalle
 • tehdä erilaisia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia
 • tehdä eripituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia ja kiinnittää erilaisia koristeita kampauksiin
 • kiinnittää irtohiuksia, tehdä hiusten pidennyksiä ja rastoja
 • tehdä käsihoidon tai rakennekynnet asiakkaalle
 • käyttää muotoilukokonaisuuksissa tarvittavia työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita
 • suositella ja myydä ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyjä ja ohjata asiakasta kotituotteiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • arvioida omaa työtään

KAUNEUSMEIKKAAJA, PARTURI-KAMPAAJA

Parturi-kampaajan opetussuunnitelman lisäksi 12 kk koulutus sisältää 1 kk ehostuskoulutuksen:

 • vaikutus asiakaspalvelutapahtumaan
 • iho, ihotyypit ja ihon hoitaminen
 • ihon puhdistaminen ennen ehostusta
 • ehostusvälineet, niiden puhdistaminen, huolto ja käyttäminen
 • opintokäynti
 • kasvomuodot, kasvoissa olevien piirteiden vaikutuksia ehostamiseen
 • värioppi, värin vaikutus toiseen väriin
 • etiketti ja ehostaminen
 • ehostukset eri tarkoituksiin ja tilaisuuksiin (ARKI- JA JUHLAEHOSTUS, AIKUISEN NAISEN EHOSTAMINEN, SILMÄLASIEN HUOMIOIMINEN EHOSTAMISESSA, MORSIAMEN EHOSTAMINEN, VALOKUVA- JA MUSTAVALKOEHOSTAMINEN, NÄYTÖSEHOSTUS SEKÄ MIEHEN EHOSTAMINEN

TÄMÄ 1 kk KOULUTUS KOOSTUU LÄHIOPETUKSESTA (ma-to) klo. 9.00-17.00 JA ITSENÄISESTÄ OPISKELUSTA (pe)