Koulun arvot

Hiusmuotoilukoulun arvoperusta.

Koulumme toiminta perustuu yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Opetuksessa pyrimme tarjoamaan jokaiselle oppijalle mahdollisuuden oppia itselleen parhaalla, yksilöllisellä tavalla. Tämä näkyy toiminnassamme erilaisten opetusmenetelmien käyttönä: luentomainen opettaminen, itsenäinen tiedonhaku, ongelmien ratkaiseminen, opiskelu lukemalla, näytetyöt, harjoitustyöt, havainnoinnit ja oman tekstin tuottaminen. Pääpaino opiskelussa on kuitenkin TEKEMÄLLÄ OPPIMISESSA. Tekemällä oppiminen korostuu oppilaiden harjoitellessa koulutuksen ajan asiakaspalvelua koulumme asiakaspalvelutiloissa.

Uskomme jatkuvaan oppimiseen läpi elin- ja ammatti-iän. Joka hetki voi oppia uutta, ja mitä erilaisimmissa tilanteissa tapahtunut oppiminen on yhtä arvokasta kuin virallisella oppitunnilla tapahtunut. On tärkeää pitää aistit avoimina ja oppimiskanavat auki, sillä parturi-kampaaja ei tule koskaan valmiiksi! Asioiden pohtiminen, kyseenalaistaminen ja kysymys MIKSI, ovat tie eteenpäin oppimisessa.

Koulumme toiminta perustuu kannattavuuteen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Näiden arvojen uskomme tukevan hyvin toimintamme tavoitetta; Kouluttaa hyviä parturi-kampaajia työelämään.

Jokaisella opiskelijalla on vastuu huolehtia omasta oppimisestaan. Se tarkoittaa vastuuta tekemisestään, itseohjautuvuutta, itsearviointia, itsensä haastamista, tarvittaessa lisäohjauksen hakemista, sekä kykyä yhdessä tekemiseen ja muilta oppimiseen.

Glohair Hiusmuotoilukoulun arvot:

  • Yksilöllisyys
  • Jatkuva oppiminen
  • Sisäinen yrittäjyys
  • Vastuu
  • Tuloksellisuus